Prva sednica Odbora za obrazovanje

U ponedeljak, 26. januara 2015. godine je u prostorijama Nacionalnog saveta održana konstitutivna sednica Odbora za obrazovanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine:
Jan Brna iz Bačkog Petrovca, predsednik, Ladislav Petrovič iz Padine, podpredsednik i predsednik Komisije za stipendije.

Članovi Odbora za obrazovanje:

  1. Tatiana Nađova iz Pivnica zadužena za rad osnovnih škola
  2. Marjena Korošova  iz Bačkog Petrovca zadužena za kvalitet obrazovanja
  3. Samuel Čelovski  iz Bačkog Petrovca zadužen za rad vysokoškolskih ustanova
  4. Maria Andrašikova  iz Bačkog Petrovca zadužena za kvalitet slovačkog jezika
  5. Božena Levarska  iz Bačkog Petrovca zadužena za rad predškolskih ustanova
  6. Pavel Roharik  iz Padine zadužen za rad srednjih škola
  7. Ana Šilerova iz Stare Pazove zadužena za realizaciju verske nastave u školama
  8. Vjera Tomanova iz Boljevaca zadužena za negovanje slovačkog jezika
  9. Gabriela Gubova Červeni iz Pivnica zadužena za udžbenike.

Svetlana Zolnjan, koordinatorka za obrazovanje će biti zadužena za stručno usavršavanje profesora.

1 zasadnutie vpv 002

U nastavku sednice je usvojen Pravilnik o radu odbora za obrazovanje, Izveštaj o radu odbora u 2014. godini i Plan rada i Finansijski plan odbora za 2015. godinu.

Formirana je Komisija za stipendije: Ladislav Petrovič, predsednik, i članovi: Jan Brna, Ana Medveđova, Svetlana Zolnjanova, Ana Šilerova, Zuzana Lenhartova, Ondrej Koroš.

1 zasadnutie vpv 003

Imenovan je Tim za izradu obrazovnih ishoda za slovački jezik: Marjena Korošova, Svetlana Zolnjanova, Marta Pavčokova, Ana Makišova i Maria Andrašikova.

Adam Paljov će biti zadužen za nadgledanje primene zakona iz oblasti obrazovanja.

1 zasadnutie vpv 004

 

Tatiana Nađova, Samuel Čelovski a Svetlana Zolnjanova će sarađivati sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pri izradi Akcionog plana strategije obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina.

Odbor je verifikovao i tim sastavljača i prevodioca testova za završni ispit učenika osnovnih škola.

1 zasadnutie vpv 005

Regionalno takmičenje iz slovačkog jezika će se održati 2. aprila u OŠ u Silbašu, Janošiku, Staroj Pazovi i Kulpinu, dok će republičko takmičenje za osnovne škole će biti 21. maja 2015. godine u Padini a za srednje škole u Bačkom Petrovcu.

Za sednicu Odbora za obrazovanje je na putne troškove i dnevnice utoršeno 31.400,00.