SEDNICA KOMISIJE ZA STIPENDIJE NSSNM

Komisija za stipendije  Odbora za obrazovanje NSSNM zasedao je u sredu 6. novembra 2013. u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. Na ovoj sednici članovi Komisije su debatovali o studentima koji su se prijavili na konkurs za stipendiju NSSNM.

U skladu sa planom  i programom rada odbora za obrazovanje, za informisanje, za kulturu i za službenu upotrebu jezika i pisma, Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine u Srbiji, će i ove godine u periodu od deset meseci dodeliti stipendije za studente koji studiraju na univerzitetima u Srbiji. Članovi komisije su od ukupno 36 prijavljenih studenata, predložili 7 koji ispunjuju unapred određene uslove. To su Branislav Sič, student Nemačkog jezika iz Bačkog Petrovca, Livija Filkova, student nemačkog jezika iz Kisača, Ana Kupcova, student Pravnog fakulteta iz Padine, Marćiš Igor, student slovačkog jezika i književnosti iz Bačkog Petrovca, Jasna Leginj, studentkinja novinarstva iz Kisača, Ana Zornjan, student etnomuzikologije iz Novog Sada i Marina Novak, student Pravnog fakulteta iz Bačkog Petrovca. Predloženi stipendisti će prvu stipendiju dobiti u novembru 2013, a  visina stipendije će biti 5.000 dinara.