Komisija kao stub obrazovanja i školstva Slovaka koji žive u dijaspori

U ponedeljak 4. novembra 2013. godine su se u Nadlaku okupili nastavnici, profesori, direktori i predstavnici različitih obrazovnih i nacionalnih institucija iz centralne, južne i istočne Evrope,  kako bi  obnovili Komisiju za obrazovanje i školstvo Kancelarije za Slovake koji žive u dijaspori. Na ovoj sednici je bio prisutan i predsednik Kancelarije za Slovake u dijaspori Igor Furđik. On je naglasio da je ova komisija izuzetno važna i korisna. Takođe je rekao da želi da pomogne Slovacima koji žive u inostranstvu kako bi imali bolje uslove za obrazovanje.

Kancelarija je Komisiju podelila u dva sektora: Sektor za centralnu, južnu i istočnu Evropu i sektor za Zapadnu Evropu i prekookeanske države. Predsednik Furđik je dao na razmatranje i usvajanje nacrt Statuta ove Komisije, koji su prisutni odobrili. Na predlog predsednika, Komisija će se sastajati dva puta godišnje.

Prisutni su na sastanku izabrali i  predsednika Komisije za obrazovanje i školstvo i to Pavla Hlasnjika, Vilmu Privarovu kao potpredsednicu i Boženu Malikovu kao sekretarku Komisije. Predsednik Igor Furđik je izabranim predstavnicima Komisije poželeo uspeh u predstojećem radu.

 

pilier002

Na sastanku su bili prisutni i predstavnici iz Srbije: Svetlana Zolnjan, predsednica Odbora za obrazovanje NSSNM i direktorka OŠ „Jan Kolar“ u Selenči, Paljo Belička, direktor gimnazije „Jan Kolar“ u Bačkom Petrovcu, Ana Medveđova, profesorka u Gimnaziji u Petrovcu, Marija Andrašikova, nastavnik u osnovnoj školi u Bačkom Petrovcu, Ljudmila Beređiova Stupavska, nastavnica u osnovnoj školi u Kisaču, Pavel Roharik, direktor gimnazije „Mihailo Pupin“ u Kovačici i Katarina Melegova Melihova, predsednica Matice slovačke u Srbiji. Predsednik Igor Furđik je u ime Kancelarije predložio sledeće teme sednice:

  • Smerovi na studijama stipendista,
  • Izlagaje nastavnika iz Slovačke,
  • Drugi oblici podrške slovačkom obrazovanju u inostranstvu,
  • Udžbenici i pomoćna nastavna sredstva,
  • Letnja škola, ekskurzije i druge vannastavne aktivnosti,
  • Materijalni uslovi za rad slovačkog obrazovanja u inostranstvu.

U raspravi, učesnici su predložili i druge teme koje bi mogle biti na programu na jednom od sledećih sastanaka Komisije.

tekst i foto Andrej Meleg