IZMENE I DOPUNE ZAKONA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA

Na poziv ministra prosvete, nauke i tehološkog razvoja Mladena Šarćevića, pomoćnika ministra Aleksandra Markovića i državne sekretarke Anamarije Viček, organizovan je prvi sastanak sa predstavnicima Nacionalnih saveta nacionalnih manjina u vezi izmene i dopune zakona iz oblasti obrazovanja.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarćević, kazao je da je ovaj prvi sastanak vrlo važan kako bi pre početka javne rasprave na novi zakon o izmenama i dopunama iz oblasti obrazovanja, dobili kvalitetne predloge i kako bi se zakon unapredio, posebno u onom segmentu koji se tiče nacionalnih manjina, njihovog obrazovanja, jezika i kulture.

Nacionalni savet romske nacionalne manjine po rečima ministra Šarćevića, ulazi u pripremu za štampanje udžbenika na romskom jeziku za osnovnu školu od naredne 2017/2018 školske godine.

Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine prof. Vitomir Mihajlović, iskoristio je priliku da se na početku sastanka zahvali ministru Šarćeviću na pozivu i skrenuo je pažnju na specifičnost problema u obrazovanju sa kojim se suočava romska zajednica. Istakao je da ministarstvo prosvete treba da prihvati u celosti operativne zaključke iz oblasti obrazovanja koji su usvojeni tokom 2015. godine, kao i novu Strategiju za socijlano uključivanje Roma i Romkinja koja će važiti do 2025. godine, a koja je usvojena od strane Vlade Republike Srbije, marta 2016. godine.

Mihajlović je naglasio da donosioci odluka na državnom i lokalnom novu trebaju da se pridržavaju samo tih aktivnosti i romski učenici i deca imaće neuporedivo manje problema u školovanju nego do sada. Na kraju svog izlaganja Mihajlović je rekao da će ministarstvo prosvete imati potpunu podršku od strane Nacionalnog saveta romske nacionalne zajednice, ali zahteva da se što veći broj Roma uključi u rešavanje svojih sopstvenih problema.

Predstavnici Koordinacije nacionalnih saveta trebaju da predlože jednog člana za učešće u Radnoj grupi za pripremu programa maturskih ispita u opštem, srednjem i umetničkom obrazovanju. Predlog člana za radnu grupu treba da bude dostavljen ministarstvu prosvete najkasnije do 21. aprila.