Sa sednice Programskog saveta Folklornog festivala „Tancuj, tancuj“…

Dana 16. aprila 2014. god. u prostorijama NSSNM u Novom Sadu sastali su se članovi Komisije za negovanje kulturno-umetničkih društava i udruženja slovačke tradicionalne kulture Odbora za kulturu NSSNM – ovog puta u ulozi Programskog saveta 44. Folklornog festivala „Tancuj, tancuj“.

Sednici su prisustvovali: Valentin Mihajlo Grnja, Ana Hrćan-Leskovac, Mihal Hatalja, Stanislav Đierčan, Željko Čapelja, Jaroslav Litavski a koordinatorka festivala „Tancuj, tancuj…“ Katarina Mosnakova.

tancuj-tancuj 002

 
Članovi ove komisije odnosno Programskog saveta festivala su razmotrili pravila tri festivala koji su od značaja za slovačku nacionalnu manjinu – Festivala folklora „Tancuj, tancuj“, „Susreti u pivničkom polju“ i Dečiji festival folklora „Zlatá brána“. Ova pravila će na svojoj narednoj sednici da usvoji Odbor za kulturu NSSNM. U nastavku sednice prisutni su predložili članove stručnog žirija na festivalima „Tancuj, tancuj“ i „Zlatá brána“ a u nastavku je bio predložen i program festivala folklora „Tancuj, tancuj“.

tancuj-tancuj 003