Ana Tomanova-Makanova na čelu delegacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Briselu

Delegacija AP Vojvodine sačinjena od predstavnika manjinskih nacionalnih zajednica, predvođena potpredsednicom pokrajinske Skupštine i predsednicom Nacionalnog saveta Slovaka u Srbiji Anom Tomanovom Makanovom, učestvovala je na skupu o pravima manjina u Vojvodini, održanom u Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta u Briselu.

U sastavu vojvođanske delegacije bili su i Janoš Oros, pomoćnik pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, dr Tamaš Korhec, predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, Slaven Bačić, predsednik Hrvatskog nacionalnog vijeća i Marčel Dragan, sekretar Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine. Iz Evropskog parlamenta, skupu su se obratili poslanici Jelko Kacin, Eduard Kukan, Laslo Šurjan, Kinga Gal i Zdravka Bušić, dok je takođe značajno obraćanje imao i predstavnik Direktora za proširenje Evropske Komisije, Žan Erik Pake. U otvorenom i konstruktivnom razgovoru, na skupu je postignuta saglasnost o potrebi daljeg očuvanja i poštovanja prava manjina, njihovog kulturnog nasleđa, identiteta i položaja u Republici Srbiji, kao integrativnog faktora u procesu evropskih integracija naše zemlje. Poseban naglasak stavljen je na poštovanje i negovanje manjinskih prava u oblastima obrazovanja, kulture, jezika i informisanja, u čemu nacionalni saveti imaju posebnu, uzvišenu ulogu i moraju imati podršku države. Obraćajući se prisutnima, Ana Tomanova Makanova naglasila je da je AP Vojvodina Evropa u malom navodeći da je u Skupštini AP Vojvodine u službenoj upotrebi šest različitih jezika, što predstavlja posebnost u evropskim okvirima, koju treba dalje graditi i podržavati.

U razgovoru sa evropskim poslanicima,Tomanova Makanova je istakla značaj sprovođenja evropskih projekata u ključnim manjinskim oblastima, posebno u oblasti očuvanja kulturne baštine svake nacionalne manjine u našoj zemlji, ali i u obrazovanju, kulturi,upotrebi jezika i pisma i informisanju. Poslanik i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, ocenio je u razgovoru sa pokrajinskom delegacijom da su prava manjina posebno u Vojvodini na adekvatan način zaštićena zahvaljujući pre svega, nacionalnim savetima i postojećim zakonima u ovoj oblasti koje treba dosledno sprovoditi. On je takođe, rekao da treba otkloniti sve nejasnoće u vezi sa ustavnim položajem pokrajine i izrazio uverenje da će radne grupe koje trenutno rade na tome dobro obaviti svoj posao.