Proslava 150. godišnjice pozorišta u Petrovcu skoro u finalu

U prostorijama Matice slovačke u Srbiji u Bačkom Petrovcu ječ 30. novembra 2016. održana sednica članova odbora proslave 150. godišnjice pozorišta u Bačkom Petrovcu. Susreli su se Jan Čanji, Katarina Melegova-Meljihova, Jan Černak, Aleksandar Bako, Janja Urbančekova-Fejzulahi i Svetluša Hlavačova. Cilj susreta je bio da se rezimiraju sva događanja tokom 2016. godine kojima je bio obeležen ovaj jubilej i da se na taj način započne sa njegovom završnom procenom.

Prisutni su konstatovali da je većina planiranim događaja bila realizovana i da je do kraja godine ostalo samo nekoliko: premijera pozorišne predstave „Malograđanska svadba“ Bertolda Brehta u režiji Ivana Hansmana Jesenskog (organizator Pozorište „VHV“ Petrovac) i da se izda publikacija „O istoriji pozorišta u Petrovcu 1866 – 2016“.

Redakcija nedeljnika „Hlas ljudu“ je ovom prilikom (kao firma) izdala džepno izdanje zbirke tekstova posvećenih 150. godišnjici slovačkog pozorišta u Petrovcu pod nazivom „Otisci prošlosti“ koja je izašla sa brojem lista 52 /4731/ sa datumom 24.12.2016.

Na žalost, posle tako velikog i značajnog događaja do ove sednice nisu svi finansijeri ispunili svoja obećanja i isplatili sve donacije i obećane usvojene projekte. Tako da je jedan od zaključaka sa ove sednice bio da im se članovi odbora proslave još jednom obrate i zamole ih pismenim putem.