Dvodnevna obuka za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Misija OEBS u Srbiji u saradnji sa  Kancelarijom za ljudska i manjinska prava,organizovala je dvodnevnu obuku za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na temu programskog i rodnog budžetiranja.

dvojdnove-skolenie 2016 002

Misija OEBS u Srbiji u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava,organizovala je dvodnevnu obuku za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na temu programskog i rodnog budžetiranja.

dvojdnove-skolenie 2016 003

Obuka je održana u Kovačici u periodu od 30.11-2.12. 2016. godine. Slovačku nacionalnu manjinu su predstavljali  koordinatorka odbora za informisanje NSSNM Ana Stojanović, koordinatorka odbora za obrazovanje Svetlana Zolnjan i  koordinatorka odbora za kulturu Svetlusa Hlavač.

Predavači na seminaru su bili Vera Alvirović, Gordana Govedarica, Vlado Radulović, koji su prezentovali programsko i rodno budžetiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, i Igor Kostić koji je govorio o Akcionom planu.

Zaključne reči je iznela savetnica za pitanja nacionalnih manjina u Odeljenju za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji Milica Rodić.