Primeri dobre prakse u Mađarskoj

Ministarstvo pravde Mađarske i Srbije je 13. oktobra 2015. godine u Subotici organizovalo zajednički sastanak za pripadnike Nacionalnih saveta nacionalnih manjina na temu „Predstavljanje najboljih praksi Mađarske u oblasti prava nacionalnih manjina“.

o skusenosti 002

Prezentacija primera dobre prakse bi trebala da unapredi izradu Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

o skusenosti 003

U ime Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine su sastanku prisustvovali Jan Litavski podpredsednik Saveta, Jan Slavik predsednik Odbora za kulturu i Svetlana Zolnjan, koordinator za obrazovanje.

o skusenosti 004