O skúsenosti pri zabezpečení práv národnostných menšín v Maďarsku

Ministerstvo spravodlivosti Srbska a Maďarskej republike 13. októbra 2015 v Subotici poriadalo okrúhly stôl na tému Predstavenie najlepšej skúsenosti Maďarska z oblasti práv národnostných menšín.

o skusenosti 002

Prezentovanie skúseností z Maďarska by malo zveľadiť vypracovanie Akčného plánu uskutočnenia práv národnostných menšín v Srbsku.

o skusenosti 003

V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa stretnutie zúčastnili Ján Litavský , podpredsedda NRSNM, Ján Slávik, predseda Výboru pre kultúru a Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM.

o skusenosti 004