Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u okviru IPA 2013 Tvining projekta  „Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju“ je dana 5. aprila 2017. godine u Palati Srbija u Beogradu organizovala obuku za predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina uz podršku Evropske unije.

podpora-ludskych-prav april 2017 002

Cilj obuke je bio unapređenje znanja i veština iz oblasti definisanja ciljeva i indikatora koji su sastavni deo godišnjih finansijskih planova nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i programskih aktivnosti iz oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma. Obuka je koncepcijski podeljena u dva dela – teoretski i praktični.

podpora-ludskych-prav april 2017 003

U okviru teoretskog dela predavači obuke su bili Timo Sorsa iz Nacionalnog instituta za zdravlje i dobrobit u Finskoj koji je govorio na temu „Osnovni principi dobrog finansijskog upravljanja neprofitnim organizacijama“, i Mihaela Brezar iz Kancelarije za narodnosti Vlade Republike Slovenije sa temom „Programsko planiranje u okviru nacionalnih saveta nacionalnoh manjina u Sloveniji“.

Ispred Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vera Alvirović je govorila o „Predstavljanju izazova u programskom planiranju i godišnjem izveštavanju na primeru Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Drugi deo ovog segmenta je realizovan u vidu vežbi u radu u grupama a sastojao se od Osmišljavanja programa – definisanja ciljeva, ishoda i indikatora i od Osmišljavanja programskih aktivnosti – definisanja ciljeva, ishoda i indikatora u okviru četiri zakonske nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Obuka predstavlja jedinstvenu priliku da se predstavnici nacionalnih saveta na čelu sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade RS upoznaju sa iskustvom i primerima dobre prakse eksperata iz Finske i Slovenije. Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine predstavljale su koordinatorke sva četiri odbora – Svetlana Zolnjan, Svetluša Hlavač, Ana Stojanović i Marija Čanji.