Podpora ľudských práv a nulovej tolerancie k diskriminácii

Kancelária pre ľudské a menšinové práva Vlády Republiky Srbsko v rámci IPA 2013 Twinning projektu Podpora ľudských práv a nulovej tolerancie k diskriminácii zorganizovala dňa 5. apríla 2017 v Paláci Srbsko v Belehrade výcvik pre predstaviteľov národnostných rád národnostných menšín za podpory Európskej únie.

podpora-ludskych-prav april 2017 002

Cieľom výcviku bolo zvýšiť vedomosti a zručnosti pracovníkov v oblasti definovania cieľov a indikátorov, ktoré sú súčasťou výročných finančných plánov národnostných rád národnostných menšín ako aj programových aktivít z oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma. Výcvik mal teoretickú a praktickú časť.

podpora-ludskych-prav april 2017 003

V rámci teoretickej časti prednášali Timo Sorsa z fínskeho Národného inštitútu pre zdravie, ktorý hovoril o základných princípoch správneho finančného riadenia neziskových organizácií a Mihaela Brezar z Kancelárie pre menšiny Vlády Republiky Slovinsko hovorila na tému Programového plánovania v rámci národnostných rád národnostných menšín v Slovinsku.

Vera Alvirovićová z Kancelárie pre ľudské a menšinové práva hovorila o Kreovaní výziev v programovom plánovaní a vo výročných správach na príklade  Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Vlády Republiky Srbsko. Druhá časť tohto segmentu bola realizovaná formou cvičení v skupinovej práci na tému Vývoj programu – definovanie cieľov, výsledkov a indikátorov a Vývoj programových aktivít – definovanie cieľov, výsledkov a indikátorov v rámci štyroch právnych príslušností národnostných rád národnostných menšín.

Bola to jedinečná príležitosť, aby sa predstavitelia národnostných rád v čele s Kanceláriou pre ľudské a menšinové práva Vlády RS zoznámili so skúsenosťou a príkladmi dobrej praxe odborníkov z Fínska a Slovinska. Spred NRSNM na výcviku boli prítomné koordinátorky všetkých štyroch výborov – Svetlana Zolňanová, Svetluša Hlaváčová, Ana Stojanovićová a Mária Čániová.