Okružno takmičenje iz slovačkog jezika

Okružno takmičenje iz slovačkog jezika za osnovne škole je održano 9. aprila 2017. godine u OŠ „Mlada pokolenja“ u Kovačici, OŠ „Heroj Janko Čmelik“ u Staroj Pazovi, OŠ „15. oktobar“ u Pivnicama i OŠ „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu.

sutaz-zo-slovenciny april 2017 002

sutaz-zo-slovenciny april 2017 003

sutaz-zo-slovenciny april 2017 004

sutaz-zo-slovenciny april 2017 005