Osnovan je Pokrajinski savet nacionalnih zajednica

U Novom Sadu 10. jula Vlada Vojvodine je na sednici odlučila da se osnuje Pokrajinski savet nacionalnih zajednica. Savet se formira kao povremeno radno telo koje će brinuti o očuvanju, unapređenju i zaštiti nacionalnih, verskih, jezičkih i kulturnih posebnosti pripadnika nacionalnih zajednica u Vojvodini.

Savet će pratiti i razmatrati ostvarivanje prava nacionalnih zajednica i stanje međunacionalnih odnosa u Vojvodini i predlagati mere za unapređenje ravnopravnosti pripadnika nacionalnih zajednica.

Savet će pratiti i ostvarivanje saradnje nacionalnih saveta nacionalnih zajednica sa nadležnim republičkim i pokrajinskim organima, gradovima i opštinama u Vojvodini.

nr002

Savet će razmatrati i uslove za rad nacionalnih saveta i razmatrati njihovu saradnju sa međunarodnim i regionalnim organizacijama, državnim organima, organizacijama i ustanovama u njihovim matičnim državama, kao i nacionalnim savetima u drugim državama.

U Savetu će biti pet članova Vlade Vojvodine, predsednici nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa sedištem u Vojvodini i direktor Kancelarije za inkluziju Roma.

Pokrajinski savet nacionalnih zajednica je svoju prvu sednicu imao u petak 12. jula 2013.