Založili Pokrajinskú radu národnostných menšín

V Novom Sade 10. júla Vláda Vojvodiny založila Pokrajinskú radu národnostných menšín – nové pracovné teleso, ktoré bude mať na starosti zachovanie, zveľaďovanie a ochranu národnostných, náboženských, jazykových a kultúrnych potrieb príslušníkov národnostných menšín vo Vojvodine.

Rada bude monitorovať a kontrolovať dosah práv príslušníkov národnostných menšín a stav etnických vzťahov vo Vojvodine, a navrhovať opatrenia na zlepšenie rovnosti príslušníkov národnostných komunít.

Rada bude sledovať aj realizáciu spolupráce národnostných rád národnostných menšín s republikovými a pokrajinským orgánmi, mestami a obcami vo Vojvodine.

nr002

Rada zváži podmienky pre prácu národnostných rád a ich spoluprácu s medzinárodnými a regionálnymi organizáciami, štátnymi orgánmi, organizáciami a inštitúciami v ich domovských krajinách, ako aj s národnostnými radami v iných krajinách.

V rade bude päť členov Vlády Vojvodiny, predsedovia národnostných rád národnostných menšín so sídlom v Vojvodine a riaditeľ Úradu pre inklúziu Rómov.

Pokrajinská rada národnostných menšín mala svoje prvé zasadnutie v piatok 12. júla 2013.