Na sastanku Odbora za informisanje se raspravljalo o Nacrtu zakona o elektronskim medijima i o Nacrtu zakona o javnom servisu

Petnaesta sednica Odbora za informisanje, održana u četvrtak 24. oktobar u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu, je bila obeležena Nacrtom zakona o elektronskim medijima i Nacrtom zakona o javnim servisima.

Pomenuti nacrt zakona odbacuje iz Bil oo obavestio javnost i mediji , koji nikada nije video konačnu verziju . Njihovi komentare na predloge iz informacije izražene u sledećem pismu , koje je poslao dan kasnije Ministarstvo kulture i informisanja :

“Očigledno je da se Nacrtom zakona o elektronskim medijima predviđa završetak prakse predviđen Nacrtom zakona o javnom informisanju i medijima koji se tiče privatizacije svih lokalnih elektronskih medija, sa čime se Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine ne slaže. Podsećamo na zajednički stav Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Asociacije slovačkih novinara i Asociacije slovačkih lokalnih medija, da je ponuđeni model privatizacije lokalnih elektronskih medija, koji delimično ili u potpunosti izveštavaju na slovačkom jeziku neprihvatljiv, jer bi došlo do urušavanja informisanja na lokalnom nivou, kako na slovačkom tako i na ostalim jezicima nacionalnih manjina. To je u suprotnosti sa stečenim i dostignutim nivoom ljudskih i manjinskih prava, kao i obavezom lokalnih samouprava da sve građane informišu na maternjem jeziku u skladu sa svojim odlukama o upotrebi službenog jezika i pisma. Podsećamo takođe i na inicijaciju Vlade AP Vojvodine, koju je prihvatila Vlada Republike Srbije, o izuzimanju iz privatizacije svih elektronskih medija na teritoriji Vojvodine, koji emituju program na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih zajednica. Tradicija izveštavanja na slovačkom jeziku je putem radio stanica u Vojvodini stara i preko 45 godina, kao što je slučaj u Bačkom Petrovcu, što takođe predstavlja razlog zbog kojeg manjinski mediji treba da zadrže funkciju javnog servisa na lokalnom nivou.

Postavlja se pitanje kako član 3. stav 1. tumačiti „u korist unapređenja vrednosti demokratskog društva, u skladu sa načelima Ustava Republike Srbije i važećim međunarodnim standardima u oblasti ljudskih i manjinskih prava“, ako u članu 20. Ustava Republike Srbije stoji da se dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati, što verovatno ne bi bio slučaj u ako bi se ovaj Nacrt zakona o elektronskim medijima implementirao. Naša država je usvojila međunarodne dokumente kao što su Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i Evropska povelja o očuvanju manjinskih jezika, koji takođe govore u prilog očuvanja stečenih prava nacionalnih manjina.

U članu 122. stav 1. se nalaže „obavezna privatizacija“ pružaocima medijskih usluga čiji su osnivači organi lokalne samouprave, što implicira model bezuslovne privatizacije, bez obzira na strukturu stanovništva i specifičnosti određenih lokalnih sredina.

Predlažemo da se na javnu raspravu stavi novi Nacrt zakona o javnom informisanju i medijima, koji bi prethodio Nacrtu zakona o elektronskim medijima, u kome bi iz privatizacije bili izuzeti svi elektronski mediji na teritoriji AP Vojvodine, koji emituju program na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih zajednica.

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine će nastaviti, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i međunarodnim standardima u oblasti ljudskih i manjinskih prava, da se zalaže za očuvanje stečenih prava u svim oblastima, a samim tim i u oblasti informisanja. Smatramo da treba odbaciti model bezuslovne privatizacije i naći drugo sporazumno rešenje u slučaju specifičnih sredina i višejezičnih radio-televizija u AP Vojvodini.”

Sa ovim nacrtima zakona su na neki način povezani i veliki finansijski problem sa kojima se susreće i RTV Vojvodine , uključujući i slovačke redakcije radio-televizije. Iz tog razloga je Odbor za informisanje odlučio da planirana sredstva koja nisu potrošena za vreme Susreta slovačkih novinara preusmeri na finansijsku podršku volonterima u RTV Vojvodine, kao i volonterima nedeljnika Hlas ljudu i Vzlet.

S obzirom na to da je konkurs Kancelarije za dijasporu republike Slovačke objavio konkurs za donacije za 2014. godinu, Odbor za informisanje je razmatrao sa kojim projektima treba aplicirati na konkurs. Složili su se da to bude nastavak ovogodišnjeg projekta digitalizacije slovačkog arhiva i fonoteke Radija Novi Sad. Pošto ove godine nije bio organizovan nikakav stručni seminar za novinare (osim Press centra), članovi Odbora su glasali da se na adresu Kancelarije za dijasporu pošalje projekat Kurs jezičke kulture ili Žur-skola (škola žurnalistike), na koji bi se doveli predavači i novinari iz Slovačke Republike.