Anna Tomanová Makanová na čele delegácie národnostných rád národnostných menšín v Bruseli

Delegácia AP Vojvodiny zložený zo zástupcov národnostných rád národnostných menšín na čele s Annou Tomanovou Makanovou, podpredsedníčkou Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zúčastnila sa 09.04.2014  konferencie Vojvodina Európa v malom, národnostné menšiny vo Vojvodine a Srbsku.

Konferencia sa konala v Európskom parlamente v Bruseli. Vo vojvodinskej delegácii boli János Orosz, zástupca pokrajinského sekretára pre vzdelávanie, správa a národnostné spoločenstvá, Dr. Korhecz Tamás , predseda Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny, Slaven Bačić, predseda Chorvátskej národnostnej rady a Marčel Dragan, tajomník  Národnostnej rady rumunskej národnostnej menšiny. Spred Európskeho parlamentu zhromaždenia sa zúčastnili poslanci Jelko Kacin, Eduard Kukan, László Surján,  Kinga Gál a Zdravka Bušić a prítomným sa prihovoril aj Jean-Eric Paquet predstaviteľ Riaditeľa pre rozšírenie Európskej komisie. Účastníci diskusie sa zhodli, že je potrebné  naďalej zachovávať práva národnostných menšín, ich kultúrne dedičstvo, identitu a postavenie v Republike Srbsko ako integračného činiteľa. Osobitný dôraz bol daný na menšinové práva v oblasti vzdelávania, kultúry, jazyka a informovania, v čom národnostné rada majú osobitnú úlohu a preto v tom musia mať aj podporu štátu. . Vo svojom príhovore Anna Tomanová Makanová zdôraznila, že AP Vojvodina je Európou v malom a ako príklad uviedla, že sa v Zhromaždení AP Vojvodiny úradne používa šesť jazykov. V rozhovore s europoslancami Tomanová zdôraznila význam realizácie projektov v kľúčových oblastiach pre menšiny, predovšetkým v zachovávania dedičstva každej jednej národnostnej menšiny, ale aj vo vzdelávaní, kultúre a úradného používania jazyka a písma a informovania.

Poslanec Európskeho parlamentu  a spravodajca pre Srbsko Jelko Kacin vyjadril názor, že sú menšinové práva, najmä vo Vojvodine, dobre chránené predovšetkým vďaka národnostným radám a existujúcim zákonom v tejto oblasti, ktoré treba dôsledne uplatňovať. Okrem toho poznamenal, že je potrebné odstrániť všetky nejasnosti v súvislosti s ústavným postavením pokrajiny a vyjadril presvedčenie, že pracovné skupiny, ktoré sa v súčasnosti venujú tejto otázke svoju prácu dobre vykonajú.