Mogućnost obrazovanja učitelja i na slovačkom jeziku?

Predstavnici Odbora za obrazovanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Jan Brna i Svetlana Zolnjan, su se 29. januara 2015. godine u Bratislavi sastali sa Doc.PhDr. Katarinom Chovancovom, PhD., prorektorkom za međunarodne odnose i rad sa javnošću Univerziteta Mateja Bela iz Banske Bistrice.

Na sastanku su analizirane dosadašnje aktivnosti, poput škole u prirodi, kampova za učenike i edukacija za profesore koji izvode nastavu na slovačkom jeziku.

Razmatrana je mogućnost otvaranja dvojezičnog programa obrazovanja učitelja na srpskom i slovačkom jeziku kao zajedničkog programa Pedagoških fakulteta iz Sombora i Banske Bistrice, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.