Konstitutivna sednica Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma NSSNM

U prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu dana 29. januara 2015. god.  održana je konstitutivna sednica novog sastava Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma NSSNM.

Sednicu je vodio predsednik odbora Branislav Kulik a sednici je prisustvovao i član Izvršnog odbora NSSNM odgovoran za službenu upotrebu jezika i pisma Jan Paul. Od novoizabranih članova prisutni su bili  – potpredsednik Odbora za kulturu Jarmila Agarska, kao i članovi Jarmila Šproh Beljička, Erka Viliačikova, Eva Petrašova, Lidija Karkušova, Željko Čapelja, Katarina Rašeta dok je Jaroslav Javornik svoj izostanak opravdao.

VUPJP 002

Na početku sastanka konstituisan je sastav Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma koji će u  narednom narednom četvorogodišnjem periodu raditi kroz sedam komisija: Komisija za saradnju sa lokalnom samoupravom, Komisija za saradnju sa savetima za međunacionalne odnose, Komisija za saradnju sa mladima, Komisija za razvoj civilnog i nevladinog sektora, Komisija za standardizaciju slovačkog jezika, Komisija za saradnju sa crkvama, Komisija za Evro-projekte.  Na sednici je odobren i Poslovnik o radu koji uređuje organizaciju, rad i odluke Odbora kao stalnog radnog tela.

U daljem nastavku sednice članovi odbora su predložili imena svojich kandidata u komisije kojima predsedavaju. Takođe su predložili programsku koncepciju Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma za 2015. Na kraju sednice je podnet  prošlogodišnji izveštaj rada ovog Odbora i informacija o projektima kojima je Odbor konkurisao na Kancelariju za Slovake u dijaspori.