Dodeljene nagrade književnih konkursa

U Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka u Novom Sadu 29. decembra 2016. godine je bila svečana dodela nagrada književnih konkursa lista za književnost i umetnost „Novi život“ i lista za decu „Zornjička“. Ujedno su uručena autorska izdanja novih knjiga Slovačkog izdavačkog centra koja su izdata u 2016. godini. Uvodna reč je pripala predsednici NSSNM Ani Tomanovoj Makanovoj.

udelene-ceny-literarnych-sutazi 2016 002

Radove koji su pristigli na konkurs lista „Novi život“ su vrednovali Dr. Marta Součkova, Ladislav Čanji i Zdenka Valentova-Belić. Na osnovu njihove odluke prvu nagradu je osvojila Anamarija Boldocka-Grbić, dve druge su osvojili Mišo Smišek i Jana Domonji a dve treće su pripale Aneti Lomen i Katarin Mosnak-Bagljaš. Na konkurs je pristiglo ukupno 27 radova – 14 proza i 13 poetskih ciklusa.

udelene-ceny-literarnych-sutazi 2016 003

Kada je reč o radovima pristiglim an konkurs lista „Zornjička“, vrednovali su ih Dr. Zuzana Čižikova, Martin Prebuđila i Katarina Hricova. Prema njihovoj odluci u kategoriji proze prvu nagradu je osvojila Marija Kotvašova-Jonašova, drugu Zoroslav Spevak a treću Ana Malkova. U kategoriji poezije prvu nagradu je osvojio Zoroslav Spevak, drugu Marija Vrškova a treću Jan Valenta. Na ovaj konkurs je pristiglo ukupno 74 rada od 26 autora – 30 proza i 44 pesama.

udelene-ceny-literarnych-sutazi 2016 004

Nagrade su dodeljivali predsednica NSSNM A. Tomanova Makanova i direktor SIC V. Valenćik. Odlomke iz nagrađenih radova je pročitao Viktor Korčok a muzičke tačke su pripale mladoj talentovanoj violinistkinji iz Novog Sada – Lani Zorian – uz klavirsku pratnju Milice Ćosić.

udelene-ceny-literarnych-sutazi 2016 005

Program je vodila Martina Bartošova. U okviru drugog segmenta ovog događaja direktor Slovačkog izdavačkog centra iz Bačkog Petrovca V. Valenćik je uručio autorska izdanja Aneti Lomen kojoj je u 2016. godini izašla knjiga proza za decu.

udelene-ceny-literarnych-sutazi 2016 006