Izveštaj stručnog žirija sa 43. Festivala folkora „Tancuj, tancuj…“ u Gložanu Koncert pevačkih grupa i orkestara

Izveštaj ovog žirija je podneo Jozef Vladimir Zifčak u ime svojih kolega Juraja Ferika i Jarmile Jurice Stupavski.

Slično žiriju koji je vrednovao izvođenje folklornih ansambala i ovaj predstavnik je pohvalio organizaciju festivala. Skrenuo je pažnju na male nedostatke i izneo neke praktične predloge i ideje u smislu unapređenja kvaliteta umetničkog izvođenja u slovačkoj vojvođanskoj sredini. U pojedinim segmentima svog veoma stručnog pogleda J. V. Zifčak je bio veoma konkretan.

Posebno je interesantan njegov predlog za promenu naziva ove izvođačke kategorije. Ovaj mladi stručnjak, deleći slično mišljenje sa ostalim članovima žirija, podneo je jedan izuzetno kompleksan i vispren izveštaj koji čitalac bez obzira na svoje muzičko obrazovanje čita sa lakoćom i oduševljenjem. Posebno sistematično se generalno posvetio većini izvođačkih grupa a u najvećoj meri nagrađenima. Ovu takmičarsku kategoriju žiri je dakle vrednovao veoma visokim ocenama.