Izveštaj o učešću Udruženja vaspitača prosvetnih radnika Slovaka Vojvodine na naučno-stručnoj konferenciji međunarodnog karaktera pod nazivom “Predškolsko obrazovanje u kontekstu savremenih promena”

Na poziv Slovačkog odbora svetske organizacije za predškolsko obrazovanje (OMEP), predstavnice Udruženja vaspitača prosvetnih radnika Slovaka Vojvodine su 11. i 12. oktobra učestvovale na naučno-stručnoj konferenciji međunarodnog karaktera pod nazivom “Predškolsko obrazovanje u kontekstu savremenih promena”.

Konferencija je organizovana u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovačke, Pedagoškim fakultetom Prešovskog univerziteta i gradom Košice.

Cilj konferencije je bio da ukaže na sadašnjost i budućnost predškolskog obrazovanja u kontekstu savremenih promena, kao i da omogući stručnu diskusiju.

Ispred Udruženja na konferenciji su učestvovale tri predstavnice: predsednica Udruženja Božena Levarski iz B. Petrovca, vaspitač Ljudmila Čapandova iz Selenče i psiholog Alenka Repac iz Novog Sada. Put, smeštaj i učešće na konferenciji finansirao je Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine.

 

IMG 3195

 

Prvog dana imali smo priliku da u okviru plenarnih izlaganja od predstavnika iz oblasti predškolskog obrazovanaja saznamo koje promene će se desiti u njihovom školskom sistemu. Takođe, saznali smo i sa kakvim problemima se suočavaju u Poljskoj, kada je u pitanju predškolsko obrazovanje.

Suština promena je da će se sadržaj rada u vrtićima više približiti sadržaju koji se obrađuje u školi. Na osnovu reakcija prisutnih na skupu, mogli smo da zaključimo da ove promene nisu dobrodošle među praktičarima. Koliko će promene u zakonu uticati na samu praksu, ostaje da vidimo na nekom od narednih susreta.

 Tokom pauze imali smo priliku da pogledamo prezentaciju raznih izdavačkih kuća, te da nabavimo stručnu literaturu na slovačkom, edukativne knjige za decu i didaktička sredstva. Potrudili smo se da izaberemo stručnu literaturu za koju verujemo da će unaprediti profesionalne kompetencije vaspitača i vaspitno-obrazovni rad u našim vrtićima.

 

IMG 3214

Drugog dana smo učestvovali u radionicama koje su realizovane u vrtićima. Od pet ponuđenih oblasti, svaka učesnica se opredelila za jednu. Mi smo se odlučilke za matematičku, muzičku i jezičku oblast. Na radionicama smo se pored teorijskih izlaganja iz navedenih oblasti, upoznale i sa konkretnih primera iz njihove prakse, I imale priliku da razmenimo iskustav u radu sa decom. Koleginice iz Slovačke su bile prijatno iznenađene kada su čule koliko se u našoj sredini čuva i neguje slovački jezik i tradicija, kako kroz porodično, tako i formalno vaspitanje  obrazovanje.

Učešće na konferenciji je bilo značajno jer smo pored novih znanja, dobile i nove ideje kao i dodatnu motivacija za dalji rad, a takođe smo stekle i nova poznanstva.

Učesnice na konferenciji:

Božena Levarska
Ljudmila Čapandova
Alenka Repac