Izložba Mihala Madackog

Dana 16. septembra 2017. u Galeriji Slovačkog narodnog doma u Kisaču je bila otvorena retrospektivna izložba umetničkih i primenjenih fotografija Mihala Madackog pod nazivom „FOTORETROSPEKTIVA“.

NSSNM je na osnovu plana i programa Komisije za likovnu delatnost Odbora za kulturu za štampu kataloga izdvojila 15.000,00 dinara.