„Koreni 3“

Kao rezultat Komisije za likovnu delatnost Odbora za kulturu NSSNM dana 13. septembra 2017. u galeriji Centra za kulturu u Staroj Pazovi je otvorena izložba pod nazivom „Koreni 3“ na malom formatu dvadeset tri slovačka akademska slikara i grafičara.

korene-3 sept 2017 002

U okviru otvaranja govorili su umetnici Marjan Karavla ispred galerije domaćina i Jan Agarski – inicijator izložbe i predsednik Komisije za likovnu delatnost Odbora za kulturu NSSNM. Izložbu je otvorio Jan Slavik, predsednik Odbora za kulturu NSSNM a dobitnik priznanja ove godine je Rastislav Škuljec.

korene-3 sept 2017 003

On će zahvaljujući ovoj nagradi imati priliku na održavanje samostalne izložbe.

Za potrebe ove manifestacije NSSNM je izdvojio 40.000,00 dinara.