Sastanak Odbora za obrazovanje Koordinacije NS

Sastanak Odbora za obrazovanje Koordinacije NS je održan 18.01. 2017. godine u kancelarijama državne sekretarke Gordana Predić u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Beogradu.

stretnutie-vyborov bg 2017 002

Prisutnim predstavnicima Nacionalnih saveta mađarske, slovačke, hrvatske, rumunske, romske, bošnjačke, makedonske, včaške i bunjebačke nacionalne manjine je državna sekretarka zajedno sa saradnicama Jasminkom Perunučić Alen i Đurđicom Ergić prezentovala aktuelnu analizu ostvarivanja Akcionog plana za poglavlje 23 predpristupnih aktivnosti za ulazak Srbije u EU.

stretnutie-vyborov bg 2017 003

Na dnevnom redu su se našle i teme promene statusa izbornog predmeta maternjeg jezika/govora sa elemnetima nacionalne kulture, realizacija Memoranduma o izdavanju udžbenika na jezicima nacionalnih manjina i objavljivanje napisanih dodataka programu za svet oko nas, prirodu i društvo, istoriju, muzičku i likovnu kulturu.

Slovački nacionalni savet je zastupala koordinatorka Svetlana Zolnjan.
 
NSSNM je za prisustvo na sastanku potrošio 4.400,00.