5. sednica Odbora za obrazovanje

5. sednica Odbora za obrazovanje je održana u prostorijama Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine 3. februara 2016. godine.

Pored usvojenog Izveštaja o radu Odbora za obrazovanje NSSNM u 2015. godini, usvojen je Plan rada i predlog finansijskog plana odbora za 2016. godinu.

zasadal-vpv feb 2016 002

Analiziran je i najnoviji predlog Akcionog plana za poglavlje 23 iz oblasti obrazovanja, projekti koji su napisani u Kancelariju za dijasporu Slovačke republike.