Са друге седнице НССНМ

У Бачком Петровцу је 28. децембра 2018. год. са почетком у 16.00 часова у Матици словачкој одржана друга радна седница Националног савета словачке националне мањине у Србији.

z-druheho-zasadnutia 2018 002

Присутне је поздравио Јан Бртка, председник матице, а седницом је председавала Љибушка Лакатош, новоизабрана председница НССНМ.

z-druheho-zasadnutia 2018 003

Уз присуство 27 чланова савета усвојен је био нови статут, изабрани су потпредседници НССНМ – Павел Сурови, Златко Шимак и Татјана Вујачић; за председника Извршног већа је изабран Мирослав Томаш а за потпредседнике ИВ Бранислав Куљик и Ана Хуђанова.

z-druheho-zasadnutia 2018 004

Чланови извршног већа су – Светлана Золњан за образовање, Јан Макан за културу, Златко Ленхарт за информисање и Јанко Хавран за службену употребу језика и писма.

Председница одбора за културу је постала Ана Чапељова / потпредседница Мирушка Кочишова; председница одбора за информисање – Ана Хорватова / потпредседник Мило Хрћан; председник одбора за образовање – Јанко Коларик / потпредседница Катарина Врапчењјакова; председник одбора за службену употребу језика и писма – Владимир Францисти / потпредседник Јан Паљик.

z-druheho-zasadnutia 2018 005

Уследила је информација о ангажовању независног ревизора за НССНМ, усвојен је план активности и финансијски план за 2019. годину Завода за културу војвођанских Словака чији суоснивач је осим Аутономне Покрајине Војводине и Национални савет словачке националне мањине.

z-druheho-zasadnutia 2018 006

Такође су усвојена и мишљења НССНМ из области образовања и јавног информисања.

z-druheho-zasadnutia 2018 007