16. sednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

U Padini je 12. novembra 2013. godine održana 16. sednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. Glavna tema sednice je bilo pitanje zahtev za procenu ustavnosti 14 odredbi Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Osnovne informacije o ovom pitanju je dao sekretar NSSNM Ladislav Čanji.

Inicijatori procesa su doveli u pitanje neke od ključnih odredbi ovog zakona između ostalog: oblast kompetencija nacionalih saveta,  pitanje prenosa osnivačkih prava, način ostvarivanja samouprave u oblasti obrazovanja, učešće u odlučivanju u javnom servisu, pitanje osnivanja privrednih subjekata, saradnja sa međunarodnim i regionalnim organizacijama itd. Na kraju diskusije posvećene ovoj temi članovi Nacionalnog saveta su doneli zaključak da će Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine poštovati odluke Ustavnog suda, ali smatraju da je neophodno naglasiti značaj ovog Zakona. Ovaj zakon predstavlja osnov pravne zaštite nacionalnih manjina u Srbiji a njegovim donošenjem je omogućeno sprovođenje  članova 14 i 75 Ustava Republike Srbije, i zahvaljujući ovome Zakonu je Srbija stekla ugled kod  članica Evropske unije i Saveta Evrope u oblasti zaštite manjinskih prava. Ovaj Zakon je omogućio nacionalnim manjinama da na demokratski način biraju svoje predstavnike i da se problemi i izazovi, koji su karakteristični za multietničke države, rešavaju u okviru institucija. Ukoliko bi došlo do ukidanja određenih članova Zakona to bi dovelo u pitanje član 14 Ustava, ali i kolektivno pravo nacionalnih manjina na samoupravu koja proizilazi iz člana 75 Ustava, a ujedno može izazvati nepotrebne tenzije u međuetničkim odnosima v Srbiji u vreme pregovora o pristupanju sa Evropskom unijom. O ovim zaključcima će biti informisani svi relevantni domaći i strani činioci.

Posle ove teme je na red došla informacija o aktivnostima Odbora za informisanje u kontekstu situacije u Javnom servisu Vojvodine i predloga Zakaona o elektronskim medijima. Izveštaj je podnela predsednic Odbora za informisanje Milina Florijan, koja je članove NSSNM informisala o zajedničkom mišljenju Odbora za informisanje, Asocijacije slovačkih novinara i Asocijacije slovačkih lokalnih medija, koje je pod naslovom „Ugrožavanje funkcionisanja Javnog servisa Vojvodine znači ugrožavanje stečenih manjinskih prava“ poslato predsedniku Republike Srbije, predsedniku Vlade AP Vojvodine, predsedniku Skupštine AP Vojvodine, Kancelariji za ljudska i manjinska prava, Savetu Evrope u Srbiji i medijima. Odbor za informisanje je pripremio i mišljenje o Zakonu o elektronskim medijima koje je poslato na Ministarstvo kulture i informisanja. U ovom zajedničkom mišljenju NSSNM, Asocijacije slovačkih novinara i Asocijacije slovačkih lokalnih medija se između ostalog navodi da je ponuđeni model privatizacije lokalnih elektronskih medija, koji u potpunosti ili delimično emituju program na slovačkom jeziku, neprihvatljiv. Istovremeno se izražava uverenje da bi to ugrozilo informisanje na lokalnom nivou na slovačkom jeziku, ali i na ostalim manjinskim jezicima. Ovakvo rešenje nije u skladu sa dosegnutim nivoom ljudskih i manjinskih prava niti sa obavezom lokalnih samouprava da informišu građane na njihovom maternjem jeziku a u skaldu sa odlukom lokalnih samouprava o službenoj upotrebi jezika i pisma.

U nastavku sednice je predsednic Odbora za informisanje Svetlana Zolnjan podnela izveštaj o stipendijama koje je NSSNM dodelio studentima koji studiraju na fakultetima u Srbiji. Komisija za dodelu stipendija NSSNM je zasedala 6. novembra i tom prilikom je odlučila da stipendiju dodeli Branislavu Siču iz Bačkog Petrovca, Liviji Filko iz Kisača, Ani Kupec iz Padine, Igoru Martišu iz Bačkog Petrovca, Jasni Leginj iz Kisača, Marini Novak iz Bačkog Petrovca i Ani Zornjan iz Novog Sada.

Izveštaj o aktualnoj situaciji u vezi realizacije projekta rekonstrukcije zgrade starog skladišta hmelja u Bačkom Petrovcu za potrebe Muzeja vojvođanskih Slovaka podnela je predsednica NSSNM Ana Tomanova-Makanova. U svom izveštaju je konstatovala da uprkos naporu i svim preduzetim merama NSSNM da se ovaj projekat uspešno realizuje (izrađen je projekat rekonstrukcije i obezbeđena sredstva) trenutno nije moguće njegava realizacija, pošto je navedeni objekat predmet restitucije.

Usledila je tačka posvećena izboru novog člana Upravog odbora zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka. Pošto je dosadašnji član Mihal Tir preminuo, Nacionalni savet je predložio da novi član bude pesnikinja Viera Benka.

Kraj sednice je posvećen diskusiji o predlogu nove mreže sudova. Uzimajući u obzir geografsku udaljenost, broj stanovnika pripadnika slovačke nacionalne manjine, tradicije i realne potrebe Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je odlučila da Ministarstvu pravde predloži da se u novu mrežu uvrste osnovni sudovi u Kovačici, BačkomPetrovcu i u Staroj Pazovi. Ovde je međutim potrebno naglasiti da mišljenje nacionalnog saveta nije obavezujuće i ima samo savetodavni karakter.