15. sednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

U utorak 3. septembra 20123. godine u sali Slovačkog kulturno-umetničkog društva Pivnice je održana 15. sednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manine u Srbiji.

Početak sednice je bio posvećen usvajanju polugodidšnjih izveštaja pojedinih odbora i polugodišnjeg finansijskog izveštaja NSSNM. Svi polugodišnji izveštaji su usvojeni bez značajnijih primedbi i jednoglasno. Zatim je usledila tačka posvećena izboru novog glavnog urednika nedeljnika  „Hlas ľudu“. Na konkurs su se prijavile dva  kandidatkinje – Ana Francisti i Vladimira Dorčova-Vlatner. Upravni odbor „NIU  Hlas ľudu“ je konstatovao da su obe kandidatkinje ispunile sve formelane uslove ali je na osnovu podnetih koncepcija odlučila da na funkciju glavnog i odgovornog urednika predloži kandidatkinju Vladimiru Dorčovu-Valtner.

U nastavku sednice je predsednica nacionalnog savet Ana Tomanova-Makanova prisutne članove informisala o aktivnostima Nacionalnog saveta u okviru nedavno održanih Slovačkih narodnih svečanosti.

Na predlog članice NSSNM Katarine Melegove-Melihove je Nacionalni savet razmatrao i trenutnu stuaciju u Pokrajionskom javnom servisu – program na slovačkom jeziku. Članovi nacionalnog saveta su se složili da je trenutna situacija u javnom servisu neodrživa i neprihvatljiva i da preti likvidacijom javnog servisa u okviru kojeg deluju i redakcije nacionalnih manjina. Zbog toga je naloženo Odboru za informisanje da pripremi javno saopštenje i pošalje ga svim kompetentnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Na kraju zasedanja je Nacionalni savet odlučio da izdvoji 1 mil. dinara za rekonstrukciju bioskopske salu u Pivnicama uz uslov da lokalna samouprava reši sva imovinskopravna pitnja i jasno definiše buduću funkciju ovog objekta.

Posle sednice je održana mala svečanost povodom desete godišnjice osnivanja NSSNM a predstavnicima lokalne samouprave i ovdašnjih udruženja i društava su predati prigodni pokloni u obliku monografije Nacionalni savet slovačke nacionalne manine 2003 – 2013.