Slovníky aj v slovenských redakciách Rádio-televízie Vojvodiny, Hlasu ľudu a Vzletu

V piatok 21. augusta t.r. pokračovala akcia odovzdávania jazykových príručiek (Krátky slovník slovenského jazyka, Synonymický slovník a Pravidlá slovenského pravopisu) Výboru pre informovanie NRSNM a to v dvoch slovenských redakciách Rádio-televízie Vojvodiny a redakciách týždenníka Hlas ľudu a mládežníckeho časopisu Vzlet NVU Hlas ľudu v Novom Sade. Vedenie všetkých štyroch redakcií – zodpovedný redaktor IP v slovenskej reči Rádia Vojvodiny Miroslav Forgáč, zástupkyňa zodpovedného redaktora IP po slovensky Televízie Vojvodiny Anna Jašková, zodpovedný redaktor Hlasu ľudu Michal Ďuga a zodpovedná redaktorka Vzletu Svetluša Hlaváčová – vyjadrili vďaku za tento darček a ocenili to ako dobrý krok ku zveľaďovaniu jazykovej úrovne v našich médiách. Predseda Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak zopakoval, že ide o projekt, ktorý finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Predseda Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak, zodpovedná redaktorka Vzletu Svetluša Hlaváčová,
koordinátorka Výboru pre informovanie NRSNM Vladimíra Dorčová a zodpovedný redaktor Hlasu ľudu Michal Ďuga.