Účasť mladých slovenských vojvodinských novinárov na Letnej škole žurnalistiky v Bratislave

Letnú školu žurnalistiky v dňoch 9. až 15. augusta 2009 v Bratislave zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Novinársky kurz slávnostne otvoril podpredseda Vlády Slovenskej republiky PhDr. Dušan Čaplovič, prízvukujúc to, že práve médiá sú mostom dialógu medzi dvomi krajinami. Účastníkom kurzu sa prihovorila aj predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí PhDr. Vilma Prívarová, ktorá podčiarkla to, že kultivovanie jazyka krajanov je prioritným cieľom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Letná škola žurnalistiky je dobrou formou na realizáciu tohto predsavzatia. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj – štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí Olga Algayerová, dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  doc. PhDr. Anton Eliáš, vedúci Katedry žurnalistiky FiF UK doc. PhDr. Ján Sand, predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov Zuzana Krútka zástupca Ministerstva kultúry SR Ján Bábik.

Účastníci Letnej školy žurnalistiky 2009 so slovenským prezidentom Ivanom GašparovičomKurzu sa zúčastnilo 10 novinárov, či spoločensko-kultúrnych dejateľov zo Srbska, Chorvátska, Ukrajiny, Rumunska a Švédska. Z Vojvodiny sa Letnej školy žurnalistiky zúčastnili štyria študenti, či novinári – Anna Funtíková, Iveta Maďarová, Jaroslav Zaťko a Vladimíra Dorčová. Pobyt našich štyroch účastníkov finančne podporil Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
 Za pomoci erudovaných profesorov Katedry žurnalistiky FiF Uk v Bratislave zdolávali, či oprášili poznatky zo spravodajstva, počítačovej typografie pre novinárov, zdolali základy fotografovania, absolvovali besedy s významnými novinárskymi a spoločensko-kultúrnymi dejateľmi. Významnou súčasťou letného novinárskeho učenia sa bolo aj zoznámenie sa s mediálnym systémom na Slovensku, ale aj návštevy významných inštitúcií, akými sú Slovenské národné múzeum, Univerzitnej knižnice, Slovenského syndikátu novinárov, Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, ale aj štúrovskej Modry. A to nebolo všetko: frekventanti kurzu mali nekaždodennú príležitosť v Prezidentskom paláci stretnúť sa so slovenským prezidentom Ivanom Gašparovičom, s ktorým v príjemnej atmosfére hovorili o mediálnej situácii vo svojich krajinách.  Slovenský president ocenil záujem krajanov o slovenčinu a o prácu v slovenských krajanských médiách.
Účastníci 7. Letnej školy žurnalistiky počúvali, debatovali, navštevovali, ale aj písali – ako správni novinári. Výsledkom 7. LŠŽ je časopis Naša tvorba 2009, ako aj televízny príspevok o tomto kurze.