Slávnostné udelenie cien Novinárskej súťaže ASN 2009 v Kulpíne

V Kulpíne 23. apríla 2010 Asociácia slovenských novinárov slávnostne udelila novinárske ceny. Po slávnostnom príhovore predsedníčky ASN Vladimíry Dorčovej, predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anny Tomanovej-Makanovej a riaditeľa Poľnohospodárskeho múzea v Kulpíne (kde slávnostné udelenie cien prebiehalo) Mladenka Kumovića, predseda odborná poroty Oto Filip prečítal správu tejto komisie, v ktorej okrem Filipa, boli aj Jarmila Pálenkášová a Martin Prebudila. Porota konštatovala, že z odovzdaných 37 prác 11 autorov tak v kategórii profesionálnych, ako i v kategórii neprofesionálnych novinárov vyplýva, že reportáž naďalej dominuje beletristickej skupine žánrov a že si vydobyla, zatiaľ dosť skromné domovské právo v našich médiách.

Prvými laureátkami Ceny Michala Babinku pre profesionálneho novinára a Ceny Vladimíra Dorču pre neprofesionálneho novinára sa stali novinárka Rádia Nový Sad Marína Chorvátová a gymnazistka Hana Slavková. V kategórii profesionálnych novinárov druhé a tretie miesto obsadili redaktorka TV Apolo Anna Lačoková a novinárka Rádia Nový Sad Andrea Speváková, kým druhé a tretie miesto v kategórii neprofesionálnych novinárov získali študentka Marína Hríbová a študent Jaroslav Zaťko. (Celú správu odbornej poroty a víťazné práce nájdete v položke Súťaž ASN 2009.) Finančné odmeny pre druhé a tretie miesto v kategórii profesionálnych novinárov a všetky tri miesta v kategórii neprofesionálnych novinárov zabezbečil Výbor pre informovanie národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, kým Cenu Michala Babinku čiže notebook zabezpečila Asociácia slovenských novinárov. Po udelení novinárskych cien prítomní novinári a ctitelia našej žurnalistiky sa presunuli do miestností Spolku kulpínskych žien, kde bola nainštalovaná mini-výstava venovaná publicistovi Vladimírovi Dorčovi, ktorého meno nesie aj jedna z cien novinárskej súťaže.