Divadelný vavrín 2010

 V nedeľu 25. apríla sa ukončila 41. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín, na  ktorej  počas deväť dní vystúpilo 9 súťažných predstavení (zo Starej Pazovy, Pivnice, ktorá pre prehliadku prichystala dve inscenácie), Kulpína, Kysáča, Silbaša, Kovačice, Padiny), a tri hosťujúce predstavenia (z Popradu, Levoče a Budapešti). Divadelné predstavenia sledovali  a hodnotili tri poroty a to  odborná porota v zložení režisér Ján Makan, scenograf zo Slovenska Peter Jankú, herečka a Jaňa Urbančeková-Fejzulahiová, členovia  poroty obecenstva boli Anna Hansmanová, Boško Bogunović a Anna Snidová a kultúru hovoreného slova sledovala porota v zložení Katarína Melegová-Melichová, Viera Benková a Anna Hansmanová.
 Najprestížnejšiu cenu za najlepšiu divadelnú inscenáciu prehliadky Divadelný vavrín získalo Divadlo VHV scéna z Kovačice s predstavením Biljani Srbljanovićovej Rodinné príbehy v réžii Danky Hriešikovej. Víťazná inscenácia odcestuje na Scénickú žatvu v Martine a cesta bude hradená z prostriedkov NRSNM.

 Cenu za najlepšiu réžiu získal Ľuboslav Majera za réžiu inscenácie Kataríny Mišíkovej Chodíte sem často? ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici. Cena za hlavnú mužskú postavu sa dostala Alexandrovi Bakovi za postavu dedka v inscenácii VHV Keď vejú jarné víchre Slovenského divadla VHV Stará Pazova a Strediska pre kultúru Stará Pazova. Cenu za hlavnú ženskú postavu získala Denisa Gáliková za postavu Mileny a  cena za debut bola udelená Igorovi Košútovi za postavu Andriju a to obe v inscenácii Biljany Srbljanović Rodinné príbehy  Divadla VHV scéna Kovačica. Cena za epizódnu postavu získal Jaroslav Litavský za postavu Jana v inscenácii VHV Keď vejú jarné víchre Slovenského divadla VHV Stará Pazova a Strediska pre kultúru Stará Pazova.            Pre účasť na Slovenských národných slávnostiach odborná porota navrhla  tieto inscenácie:
 Keď vejú jarné víchre
 Slovenského divadla VHV Stará Pazova a Strediska pre kultúru Stará Pazova
 Chodíte sem často?
 Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici
 Rodinné príbehy
 Divadla VHV scéna Kovačica
 Porota obecenstva udelila uznanie za herecký výkon nasledujúcim hercom:
 Helene Popovej za postavu Mani v inscenácii VHV Keď vejú jarné víchre Slovenského divadla VHV Stará Pazova a Strediska pre kultúru Stará Pazova, Jánovi Kmeťkovi, za postavu Olivera v inscenácii Kataríny Mišíkovej Chodíte sem často? Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici, Michalovi Čiliakovi, za postavu Alžbety Láskovej v inscenácii Raz príde aj môj deň na motívy hry Stanislava Štepku Láskanie, divadelného súboru Kultúrno umeleckého spolku Zvolen z Kulpína, Jasmíne Kováčovej za postavu tuláčky v inscenácii Boženy Čahajovej Barnátovej Cesta pre dúhu Ochotníckeho divadla Kultúrno informačného strediska Kysáč, Jánovi Chrťanovi za postavu Vojína v inscenácii Biljany Srbljanović Rodinné príbehy Divadla VHV scéna Kovačica, Anne Širkovej za postavu nahováračky v inscenácii L.N.Gogoľ Ženba, Divadelnej odbočky pri Dome kultúry Michala Babinku Padina.
 Cenu Matice slovenskej v Srbsku za kultúru hovoreného slova získal divadelný súbor pri Kultúrno umeleckom spolku Zvolen z Kulpína s predstavením Raz príde aj môj deň na motívy hry Stanislava Štepku Láskanie v réžii Michala Čiliaka.
 Iné ceny:
 Cena za vizuálno – výtarné stvárnenie inscenácie bola udelená Miroslavovi Benkovi  za inscenáciu VHV „Keď vejú jarné víchre“ Slovenského divadla VHV Stará Pazova a Strediska pre kultúru Stará Pazova. Cena za vizuálno – výtarné stvárnenie inscenácie sa dostala Ľuboslavovi Majerovi za inscenáciu Kataríny Mišíkovej Chodíte sem často? Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici.