Slávnostné podpisovanie zmluvy

Dňa 18. septembra 2015 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom  Sade sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie Zmluvy o vykonávaní prác a rekonštrukcie Domu kultúry Michala Babinku v Padine a materiálno-technického vybavenia padinskej pobočky Obecnej knižnice v Kovačici.

padina rekonstrukicia 002

V mene NRSNM zmluvu podpísala predsedníčka Anna Tomanová Makanová a v mene Domu kultúry Michala Babinku v Padine riaditeľ Janko Tomek.

padina rekonstrukicia 003

Podpisovania sa zúčastnil aj predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Branislav Kulík. Podpora NRSNM vo výške 1.000.000,00 rsd pre Dom kultúry Michala Babinku v Padine je v súlade s plánom a programom Komisie pre spoluprácu s lokálnou samosprávou Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.

 Foto: Jasmina Pániková