Školská komisia

Vo štvrtok 27. októbra 2022 sa v Bratislave konala Školská komisia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu v organizácii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Slovenské školstvo v Srbsku predstavovali Svetlana Zolňanová a Mária Andrášiková. Na konferencii boli predvedené skúsenosti a postrehy z účasti krajanov z Maďarska, Srbska, Rumunska, Poľska, Chorvátska a Ukrajiny na aktivitách ÚSŽZ a aktivitách MŠVVaŠ SR v oblasti podpory krajanského školstva a vzdelávania:

– dotácie ÚSŽZ na podporu aktivít v oblasti národnostného školstva

– účasť krajanských detí v táboroch ÚSŽZ (4 turnusy letných táborov pre krajanskú mládež na území SR, na Donovaloch a na Orave)

– aktivity realizované v spolupráci s Metodickým centrom pre Slovákov žijúcich v zahraničí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (školy v prírode, semináre pre pedagógov, online vzdelávanie slovenského jazyka)

– štipendiá vlády pre krajanov.