Stála konferencia v Bratislave

V dňoch 28. – 29. októbra 2022 sa v Bratislave konala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí Na tému Implementácia Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie 2022 – 2026 v organizácii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na konferencii sa v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku zúčastnili predsedníčka Tatiana Vujačićová, Ján Šuľan a Svetlana Zolňanová, ktorá predviedla aj príspevok na tému Pomoc materskej krajiny pri zachovaní národnostného školstva v Srbsku.