Škola v prírode s výcvikom tenisu

 

Škola v prírode s výcvikom tenisu pre žiakov škôl s vyučujúcim jazykom slovenským
Bola uskutočnená v Banskej Bystrici ( 14. – 20. máj 2011). Účasť brali žiaci zo ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči.

Ciele podujatia:
– nácvik a zdokonaľovanie základných techník tenisu
– nácvik netradičných hier
– rozvíjať telesnú zdatnosť, vytrvalosť, vytvárať kladný vzťah k prírode a jej ochrane
– upevniť kolektív, získať nových priateľov a prostredníctvom vzťahov si vypestovať trvalý záujem o letné športové aktivity.

Na tomto podujatí, okrem Slovákov zo Srbska, sa zúčastnili aj Slováci z Maďarska a Ukrajiny. Boli to veľmi pekné a zaujímavé dni, na ktoré nikdy nezabudnú.. Takéto stretnutia sa považujú za veľmi dobrý nápad pre zahraničných Slovákov. Nadobudli tu nové skúsenosti a nových priateľov a to je najväčšie bohatstvo. Podujetie bolo uskutočnené pod patronátom NRSNM za finančnej podpory MŠ SR. Organizátorom bola UMB z Banskej Bystrice.