Schôdza predstaviteľov národnostných menšín s Pokrajinským tajomníkom pre vzdelávanie

 

18. februára 2010 sa uskutočnila schôdza predstaviteľov národnostných menšín s Pokrajinským tajomníkom pre vzdelávanie. Vytýčené boli priority na rok 2010:
– vypracovanie štandardov pre základné školy zo slovenského jazyka;
– vypracovanie učebných osnov dodatkov pre hudobnú a výtvarnú kultúru, prírodu a spoločnosť, dejiny a národnú tradíciu;
– organizovanie skúšky za licenciu menšinových učiteľov;
– reforma gymnázií  a stredných odborných škôl;
– záverečné testovanie pre žiakov ZŠ v roku 2011;
– preklady testov na súťaže;
– vydávanie učebníc v menšinovej reči…