Črtá sa založenie Asociácie slovenských hudobníkov Vojvodiny

V úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v januári tohto roku, bola ôsma schôdza Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM. Rokovalo sa o pláne a programe tejto komisie na rok 2010, o aktuálnom stave hudobného života vojvodinských Slovákov, o spolupráci hudobnej komisie s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov a o činnosti komisie v roku 2009.
 Členovia komisie konštatovali, že v minulom roku nebolo nedostač prihlásených skladieb na naše hudobné festivaly a jeden z dôvodov je nedostatok propagácie v médiách. Jeden zo spôsobov ako získať autorov skladieb, okrem úspešnej reklamy v médiách je osobne ich volať a vyzvať, aby svoje skladby prihlasovali na festivaly. Navrhnuté bolo, aby sa založila Asociácia slovenských hudobníkov Vojvodiny, ktorá by okrem iných povinností mala za úlohu písať projekty a konkurovať o finančné prostriedky tam, kde NRSNM a Ústav nemôže a to sú predovšetkým pokrajinské sekretariáty a Ministerstvo kultúry Srbska. 

 Do plánu a programu Komisie pre hudobnú činnosť je zaradená už zabehaná Muzikologická konferencia, ktorej tohtoročná téma je hudobná pedagogika. S projektom založiť slovenský ľudový orchester sa počká, lebo ide o finančne náročný projekt, ktorý treba dlhodobo pripravovať, ale od tej idey sa neodstupuje.
 Záverom Milina Sklabinská, riaditeľka ÚPKVS prítomných vyzvala, aby sa zúčastnili v ažurovaní Portálu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a konštatovala, že  v minulom roku spolupráca s Ústavom bola dobrá a úspešná.