Schôdza Komisie pre spoluprácu s radami pre medzinacionálne vzťahy Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM

Komisia pre spoluprácu s radami pre medzinacionálne vzťahy Výboru pre úradné používanie jazyka a písma zasadala dňa 24. novembra 2011 v priestoroch NRSNM v Novom Sade. Na svojom 1. zasadnutí komisia analyzovala správy obecných rád pre medzinacionálne vzťahy, resp., aktuálnu situáciu v oblasti pôsobenia rád pre medzinacionálne vzťahy. Predsedníčka komisie Erka Viljačiková poukázala na problem úradného používania jazyka a písma na územi miestneho spoločenstva Slankamenské Vinohrady. Totiž Rada pre medzinacionálne vzťahy obce Inđija nedala pozitívnu mienku na iniciatívu pre uvádzanie slovenského jazyka a písma do úradného použitia na územi miestneho spoločenstva Slankamenské Vinohrady. Záver je, že tento problem treba vyriešiť a NRSNM v tom zmysle už dala iniciatívu obci Inđija a príslušnom pokrajínskom orgáne.

Predsednička komisie potom konštatovala, že v obciach Pančevo, Nový Sad, Beočin, Plandište a Alibunar rady pre medzinacionálne vzťahy sú založené a aktívne; v obci Báčska Topola RMV je založená, ale vystala aktivita tohto telesa a v obciach Báčsky Petrovec a Stará Pazova RMV nie sú konštituované a preto navrhla a to je zároveň úzaver tohto zasadnutia, aby sa im zaslali úradné dopisy ako výzva, aby založili rady pre medzinacionálne vzťahy, čo sú povinný zo zákona.