Schôdza Komisie pre literárnu činnosť VPK

 Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM zasadala dňa 10. septembra t.r. v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Novom Sade. Členovia komisie rokovali o troch literárnych súbehoch, ktoré táto komisia každoročne vypisuje a o ceste na Slovensko, na ktorej by sa mali prezentovať knižné vydania našich spisovateľov. Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru NRSNM už vypísali súbeh na najlepšiu prózu (poviedku alebo novelu) a básnický cyklus. Súbehová komisia udelí tri ceny za prozaický a tri ceny za básnický útvar: prvú vo výške 12000 din., druhú 8000 din. a tretiu vo výške 5000 din. Výsledky súťaže budú zverejnené v týždenníku Hlas ľudu a v časopise Nový život. Slovenské vydavateľské centrum, redakcia časopisu Zornička  a VPK NRSNM vypísali súbeh na poviedku a báseň pre deti. Výška odmien je rovnaká ako aj pri literárnom súbehu Nového života. Členovia komisie sa dohodli že aj v tomto roku Komisia pre literárnu činnosť VPK, Výbor pre vzdelávanie a Slovenské vydavateľské centrum vypíšu súbeh na žiacke literárne práce (próza a poézia) Čo dokáže pekné slovo  v dvoch kategóriach a to pre žiakov Základných škôl od 5. do 8. ročník (1. cena – tablet) a pre žiakov stredných škôl a gymnázií (1. cena – mini notebook). Téma je voľná a súbehy sú otvorené do 1. novembra 2012. Odmeny pre  všetky tri súbehy zabezpečuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.