Rozhodnutie Komisie pre štipendiá

Na telefonickom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 5. októbra 2016 sa schválili štipendiá pre žiakov strednej školy ubytovaných v žiackom domove Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci nasledovne:

  • BRANISLAVOVI POPOVI  zo Starej  Pazovy
  • JOZEFINE  KAMAŇOVEJ z Pivnice
  • TANIČKE  KLUČIKOVEJ z Pivnice
  • EMÍLII – JANE PÁLEŠOVEJ  z Erdevíka
  • IVETE  GALASOVEJ z Padiny

Rozhodnutie o bezplatnom pobyte v žiackom domove- štipendiá sa žiakom udelia pri oslave Dňa školy 7. októbra.