Dohodnuté podmienky realizácie kapitálnych projektov

 Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák počas svojej pracovnej návštevy Srbska navštívil v stredu 26. januára aj Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Pracovného stretnutia sa okrem neho zúčastnili aj predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, tajomník NRSNM Ladislav Čáni, zástupca predsedu Obce Báčsky Petrovec Ján Hansman, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni a vedúca odboru spoločenských služieb Obce Kovačica Jarmila Ćendićová. Na rokovaní boli upresnené podmienky realizácie významných projektov, ktorých nositeľkou je NRSNM a to rekonštrukcie budovy Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci a Pamätného domu Martina Jonáša v Kovačici. Na rokovaní boli dohodnuté a upresnené všetky formálne podmienky nevyhnutné na úspešnú realizáciu týchto projektov vyplývajúce z legislatív   Srbska a Slovenska. Na realizáciu projektov Slovenská republika vyčlení vyše 300 000 Eur a po ich ukončení vojvodinský Slováci získajú dve reprezentatívne kultúrne inštitúcie.