Republiková súťaž zo Slovenčiny pre stredné školy

 

Republiková súťaž zo Slovenčiny pre stredné školy, uskutočnená 14. 05. 2011 na Gymnáziu v Báčskom Petrovc.

 

P.č.

Meno a priezvisko

Škola

Sídlisko

Trieda

Body

Miesto

1

Miroslava Šimovičová

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

1

15,5

1

2

Michaela Tárnociová

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

1

15

2

3

Jana Domoniová

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

1

14,5

3

4

Svetlana Vrbovská

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

1

13,5

4

5

Daniela Vujovićová

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

1

13

5

6

Zlatko Gajan

Gym. Mihajla Pupina

Kovačica

1

11

6

7

Tamara Šipická

Gym. Mihajla Pupina

Kovačica

1

11

7

8

Tijana Vereská

Gym. Mihajla Pupina

Kovačica

1

9

8

9

Jaroslava Slavková

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

2

17,5

1

10

Zuzana Rybárová

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

2

16,5

2

11

Melinda Radičová

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

2

14,5

3

12

Martina Petrášová

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

2

12,5

4

13

Miluška Diňová

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

2

12

5

14

Marta Šimáková

Gym. Mihajla Pupina

Kovačica

2

11,5

6

15

Stanislava Baková

Gym. Branka Radičevića

Stará Pazova

2

11,5

7

16

Saňa Strakušeková

Gym. Mihajla Pupina

Kovačica

2

10

8

17

Lýdia Murtínová

Gym. Mihajla Pupina

Kovačica

2

9

9

18

Ela Čániová

Gym. Branka Radičevića

Stará Pazova

2

5,5

10

19

Želislav Poľak

Gym. Mihajla Pupina

Kovačica

3

16,5

1

20

Miriam Rut Elijašová

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

3

15,5

2

21

Ingrid Vargová

Gym. Branka Radičevića

Stará Pazova

3

15

3

22

Jarmila Boldocká

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

3

14,5

4

23

Martina Hediová

Gym. Mihajla Pupina

Kovačica

3

14,5

5

24

Jarmila Mučajiová

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

3

14

6

25

Karolína Kolárová

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

3

14

7

26

Ján Roška

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

3

14

8

27

Filip Omasta

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

3

13,5

9

28

Mária Michaela Labátová

Gym. Mihajla Pupina

Kovačica

3

13,5

10

29

Jarmila Hricová

Ek.obch. š. Vuka
Karadžića

Stará Pazova

4

19,5

1

30

Silvia Bohušová

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

4

19

2

31

Blaženka Melichová

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

4

18,5

3

32

Monika Stracinská

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

4

18

4

33

Marko Gajan 

Gym. Mihajla Pupina

Kovačica

4

15,5

5

34

Ivan Beláni

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

4

15

6

35

Anna Lomenová

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

4

15

7

36

Miroslav Pap

Gym. Jána Kollára so ž.
domovom

Báčsky Petrovec

4

11,5

8

Členovia komisie:

1

Prof. Dr. Michal Týr

2

Doc. Dr. Anna Makišová

3

Mr. Zuzana Týrová

4

Jasna Uhláriková

5

Mariena Korošová

6

Alena Pešková