Realizácia projektu Erazmus +

V dňoch 1. – 3. 06. 2022 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici skupina učiteľov slovenčiny, hudobnej kultúry a triedneho vyučovania absolvovala školenie, ktoré sa uskutočnilo v rámci podpísanej dohody medzi Oddelením slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny. Ústrednou témou školenia v rámci projektu Ja som  bola Testovanie pracovnej verzie didaktických materiálov, ktoré vznikli ako následok výskumu v rámci projektu Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie, ktorého nositeľom je Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.