Odborné stretnutie pre učiteľov

NRSNM v spolupráci s Vojvodinským pedagogickým ústavom usporiadala odborné stretnutie pre učiteľov s vyučovacím jazykom slovenským 31. mája 2022 na ZŠ 15. októbra v Pivnici. Prítomných učiteľov pozdravili riaditeľ školy, riaditeľ Vojvodinského pedagogického ústavu a predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM.

Úvodnú prednášku na tému Použitie IKT nástrojov na základných školách vo Vojvodine – výsledky výskumu prezentovala Silvija Ilićová. Príklady z praxe prezentoval Miloš Krstvovski, riaditeľ ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch a zamestnanci Základnej školy mladých pokolení v Kovačici Anna Hrková, Miroslav Jurica a Vladimír Šimek.