Realizácia kvízu Poznaj svoju minulosť

19. decembra 2014 na Základnej škole 15. októbra v Pivnici prebiehal 1. cyklus kvízovej súťaže Poznaj svoju minulosť. Projekt Poznaj svoju minulosť zahŕňa previerku vedomostí z dejín a kultúry vojvodinských Slovákov.

minulost 002

Cieľom kvízu je prostredníctvom interaktívnej činnosti, usmerňovať žiakov v rámci mimoškolských aktivít prehlbovať národné povedomie, sústavne spoznávať slovenskú dolnozemskú  kultúru, významné osobnosti, podujatia a inštitúcie, ktoré prispeli k zachovaniu a rozvoju slovenskej identity a národného povedomia.

minulost 003

Účastníci súťaže mali k dispozícii vyše 200 vopred vypracovaných kvízových otázok. Otázky sú predovšetkým z dejín vojvodinských Slovákov a hlavne sa zameriavajú na učivo z dodatkov z dejepisu pre 6. – 8. ročník základných škôl ako aj otázky z oblasti kultúry, ktoré patria do všeobecnej kultúry každého príslušníka slovenskej národnostnej menšiny.

minulost 004

Otázky a odpovede priprávali naši profesori dejín a riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská v spolupráci s univerzitným profesorom Dr. Samuelom Čelovským.
Nositeľom tohto projektu je Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Účastníci:

 1. ZŠ Jána Kollára zo Selenče,
 2. ZŠ Savu Šumanovića z Erdevíka,
 3. ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy,
 4. ZŠ mladých pokolení z Kovačice,
 5. ZŠ bratstvo z Aradáča,
 6. ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina z Hložian
 7. dva tímy ZŠ Maršala Tita z Padiny.
 8. tím  hostiteľskej školy Základnej školy 15.októbra z Pivnice

Súťaž sledovala trojčlenná porota:

 1. Predsedníčka poroty : Milina Sklabinská – riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov
 2. Svetlana Zolňanová – predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM
 3. Kristína Šusterová – psychologičky na ZŠ Jána Kollára zo Selenče a koordinátorka projektu Poznaj svoju minulosť

Súťaž prebiehala v troch predfinálových kolách, a najlepší tím v každom kole postúpil do finále. Vo finále súťažili tri tímy a najlepší z nich, tím ZŠ 15. októbra z Pivnice, sa stal víťazom kvízu.

minulost 005

minulost 006

minulost 007

minulost 008

minulost 009

minulost 010