Pripomenuli sme si 10. výročie založenie NRSNM

V piatok 18. januára 2012 sa v Novom Sade uskutočnila tlačová konferencia venovaná desiatemu výročiu založenia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, na ktorej boli pripomenuté najdôležitejšie udalosti z jej doterajšej činnosti. Predsedníčka Anna Tomanová Makanova, podpredsedovia Vladimír Valentík, Ján Majorský, Zuzana Lenhartová, predsedníčka Výkonnej rady Jarmila Ćendićová a predsedovia výborov Annamária Boldocká Grbićová (kultúra), Svetlana Zolňanová (vzdelávanie), Milina Florianová (informovanie) a Pavel Marčok (úradné používanie jazyka a písma) privítali novinárov a zahlásili slávnostné obdobie, v ktorom sa filmom o prvých desiatich rokoch NRSNM, monografiou o NRSNM, výstavou fotografií, novou webovou stránkou a ďalšími podujatiami a akciami v priebehu roka 2013 bude zaznamenávať toto jubileum. 

Predsedníčka Tomanová Makanová pripomenula, že sa prvé elektorské zhromaždenie uskutočnilo 18. januára 2003 a prvé ustanovujúce zhromaždenie Národnostnej rady sa konalo 4. apríla v Starej Pazove. Okrem toho, predsedníčka pripomenula prítomným novinárom tie najdôležitejšie udalosti z doterajšej desaťročnej činnosti Národnostnej rady a poukázala na veľký posun vo fungovaní, organizácii a činnosti Národnostnej rady, ktorý nastal od jej založenia dodnes a na význam Národnostnej rady a na mnohé prelomové aktivity, ktoré Národnostná rada vyvíja a ktorými sa stáva neodmysliteľným činiteľom v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma Slovákov v Republike Srbsko. Vo svojom príhovore zdôraznila rozmanitosť a rôznorodosť, ktoré Národnostná rada vyvíja a ktoré sa pohybujú od schvaľovania strategických dokumentov budúceho rozvoja kultúry, informovania a vzdelávania tunajších Slovákov, cez finančnú a organizačnú pomoc konkrétnych podujatí a aktivít až po preberanie zakladacích práv inštitúcií celomenšinového významu a získania vlastníckych práv ako je to v prípade domu Martina Jonáša v Kovačici.