Prihláška na 50. Stretnutie v pivnickom poli

16. marca 2015 – 10. apríla 2015

NRSNM a SKUS PIVNICA Vás vyzývajú, aby ste sa zúčastnili na 50. festivale spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli, ktorý bude 22. – 24. mája v Pivnici.

Prihlášky s presne uvedenými údajmi pre dvoch spevákov (z jednej osady, resp. štátu) treba zaslať do 10. apríla 2015. Pre jedného speváka treba prihlásiť 4 (štyri) pesničky a na dole uvedenú adresu zaslať notový záznam alebo audio nahrávku a texty piesní. Pripomíname, aby ste prihliadali na pôvodnosť piesní, ktorá reprezentuje Vaše prostredie – región v rozličných tempách (pomalé – mierne/rýchle) a aby ste podľa možnosti neprihlasovali už predvedené pesničky z minulých ročníkov festivalu (v prílohe zoznam všetkých doteraz predvedených piesní).

Právo účasti Stretnutia majú speváci, ktorí už majú 16 rokov (a vyššie) a jeden spevák sa má právo zúčastniť najviac trikrát. Všetci speváci na koncertoch záväzne musia vystupovať v ľudovom kroji zo svojho prostredia.

Hostiteľ Stretnutia – SKUS PIVNICA pre všetkých účastníkov zabezpečuje ubytovanie a stravu na celú dobu pobytu. Účastníkom festivalu cestovné hradí vysielajúca strana.

Prihlášky možno zaslať a potrebné informácie získať na adrese:

SKUS PIVNICA

21 469 P i v n i c a, Vojvodinská 82, Srbsko

Tel./fax: +381 (0)21 756-098

Mob.: +381 (0)64 122 74 18

e-mail: gvelentin@open.telekom.rs

skudpivnice@hallsys.net

>> PROGRAM

>> PRIHLÁŠKA