Pracovná návšteva predstaviteľov Národnostnej rady v obce Šíd

V piatok 25. novembra delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívila obec Šíd, kde sa stretla s predstaviteľmi lokálnej samosprávy a predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny. Delegácia v zložení Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Pavel Marčok a Juraj Červenák, predseda a podpredseda Výboru pre úradne používanie jazyka a písma NRSNM a Vladimír Lenhart, koordinátor Výboru pre informovanie, najprv zašla do obecného domu v Šíde, kde sa stretla s predsedníčkou obce Natašou Cvjetković. Na pracovnej schôdzi sa hovorilo o postavení slovenskej národnostnej menšina v samotnom meste ale aj v celej obci, najmä v súvislosti s otázkami vzdelávania, informovania, kultúry a úradného používania jazyka a písma.

Pri tejto príležitosti Pavel Marčok odovzdal predsedníčke obce symboly slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku – erb, vlajku a stolovú zástavku, ktoré sa v zmysle zákona môžu používať v obciach, v ktorých žije naša menšina, počas štátnych sviatkov spolu so štátnymi symbolmi. Delegácia potom navštívila slovenský evanjelický kostol v Šíde, kde sa stretla s predstaviteľmi slovenskej menšiny v tomto prostredí. Privítali ich pani farárka Olinka Kolárova, predsedníčka a podpredseda kostolného zboru Zuzana Stupavská a Andrej Šuster, predstavitelia miestneho spoločenstva, zástupcovia médií a školy. Nasledovala návšteva Erdevíka, kde v priestoroch Miestneho spoločenstva odovzdali symboly slovenskej národnostnej menšiny predstaviteľom miestnych spoločenstiev a škôl z Erdevíka, Ľuby a Bingule.

Prípravu a tlač symbolov slovenskej národnostnej menšiny finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.